نوشته شده در سخنان نادر کبیر

دست بوس خمینی جنایتکار ‎ابو الحسن بنی صدر بالاخره به عزرائیل رضایت دادن و دار فانی رو بیخیال شدن

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

ای کسانی که به من فحاشی و هتاکی می کنید

ای کسانی که به من فحاشی و هتاکی می کنید . بدانید و آگاه باشید که متوهم و جن زده هستید که با هر بشکنی خوش رقصی می کنید و سپس انکار می نماید. این همان حقیقت روشن و فکت گویا، از زبان خود #کاسهلیسان رژیم می باشد. وگرنه #مجوز_ارشاد هم وجود نداشت.ماله کشان و جوزدگان گرامی، حنای تفسیرهای قرآنی تان رنگ و بوی جمکران و فاضلاب زم زم را دارد

شجریان